Onze visie

Cultuur is van onschatbare waarde voor een positieve toekomstige mens. De ruimte waar we begrijpen hoe we samen kunnen leven, onze identiteit begrijpen en er ons thuis van maken. We willen theater heroverwegen en bouwen als een open, inclusieve en democratische ruimte.

Onze missie

Kunst en cultuur zijn belangrijke elementen van de samenleving en het menselijk leven die een holistische kijk op de wereld bieden en steeds belangrijker worden vanwege de complexiteit van het leven. Onze stichting vergemakkelijkt de interactie tussen mensen door middel van kunst- en cultuureducatie.